Menu Sluiten

De banners worden tot nader order opgeslagen

Na een storm van protesteren, flyeren, informeren en vooral ook de ongekend grote opkomst op de inspraakavonden, hebben we de wethouder eindelijk horen zeggen dat de voorgenomen besluiten de prullenbak in gaan!

Wij danken iedereen die bijgedragen heeft aan dit succes! Wat een ‘noaberschap’ hebben we met z’n allen gecreëerd!  

De windverkenning gaat dus terug naar de tekentafel en zal in combinatie met de zonverkenning opnieuw worden uitgevoerd. Er zal meer onderzoek gedaan worden in de vorm van een milieueffecten-rapportage (plan-m.e.r) en vooral participatie zal een veel nadrukkelijker plek krijgen in het proces.
DeventerWint zal daar zeker een rol in gaan spelen, we blijven wakker en waakzaam.

Zelf maken we dankbaar van de tijdelijke windstilte gebruik om een beetje op adem te komen, maar ook om ons te beraden op de komende strategie. Want de druk is dan wel van de ketel, maar de pan staat nog op het vuur!

DeventerWint Alternatief Energieplan: het kan écht anders!

Het plan van de gemeente Deventer om langs de A1 bij afslag Deventer Oost grote industriële windturbines met een tiphoogte van 225 meter te plaatsen op 400 meter afstand van woningen en in de natuur, heeft geleid tot veel onrust onder de bewoners van Comschate Zuid, de Bannink, Oxe, Epse en Bathmen.
De verwachte gezondheidsschade, geluidsoverlast, de verwachte woningdaling en vernietiging van een prachtig stuk natuur, is voor ons allemaal niet de juiste weg naar een duurzame toekomst.

DeventerWint denkt dat er andere duurzame oplossingen zijn. Zij zijn dan ook de uitdaging aangegaan om alternatieve oplossingen te zoeken en door te rekenen. Het is namelijk te makkelijk om wel ‘nee, dit willen we niet’ te schreeuwen, maar niet zelf met ideeën te komen. Vol trots presenteert DeventerWint dan ook het DeventerWint Alternatief Energieplan!

Hierin is, met de beschikbare kennis en expertise van de werkgroep Alternatieven, gezocht naar manieren om het RES 1.0 bod, dat de gemeente Deventer heeft ingediend, te halen. DeventerWint concludeert dat door inzet van zonne-energie en kleinschalige windmolens, de RES 1.0 makkelijk gehaald kan worden.
Voor de RES 1.0 moet nog 88 GWh opgewekt worden en het DeventerWint Alternatief Energieplan komt zelfs uit op 98,9 GWh per jaar. In het plan is te lezen dat het dus echt mogelijk is om ook op een andere wijze invulling te geven aan de RES 1.0 met respect voor de mens, natuur en landbouwgrond.

Omdat de zonverkenning van de gemeente Deventer nog steeds niet klaar is en we de raadsleden van Deventer graag willen helpen met de besluitvorming, is op 5 juni het DeventerWint Alternatief Energieplan naar de Gemeenteraad en naar het College van B&W gestuurd.
DeventerWint heeft dus zeker niet liggen slapen, maar de gemeente werk uit handen genomen!

Download hier de nota (link naar download)

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren, waardoor DeventerWint!

Een duurzame wereld, waarin we in balans moeten blijven samen met de natuur. Dat is waar wij, de stichting DeventerWint, in geloven. Duurzame energieopwekking is dan ook nodig! Maar zoals de voorgenomen plannen van de gemeente Deventer er nu bij liggen betekent dat enorme windturbines van 225 meter hoog in het dal bij de IJsselstreek! Deze windmolens komen dermate dicht bij de woonwijk Colmschate-Zuid en dorpen en buurtschappen als Bathmen, Oxe, Joppe en Epse en de natuur (de Schipbeek, natuurreservaat Hoenderkolk en landgoed De Bannink) te staan dat dit inbreekt op het welzijn van de mens en de natuur! Dit is iets dat wij niet willen en wij slaan daarom als wijk de handen in één om te zorgen dat de gemeente Deventer in goede participatie gaat kijken naar betere alternatieven!

9 redenen om bezorgd te zijn

In de gemeente Deventer krijgen de plannen om windturbines te plaatsen steeds meer vorm.
Nu zijn er genoeg redenen om vóór het verduurzamen van energie te zijn, maar met het vooruitzicht van het plaatsen van enorme windturbines rijzen ook grote zorgen. Hier lees je 9 redenen tot grote bezorgdheid.

Wat kan ik doen?

Zolang de gemeente Deventer de handtekening nog niet heeft gezet, zal DeventerWint zich hard maken voor de bewoners. Ook jij kunt een steentje bijdragen. Hoe? Bijvoorbeeld door de petitie te tekenen of een donatie te doen.

Teken nu de petitie!

Wil jij ook digitaal jouw stem laten horen?

Windmolens: liever niet en als het dan toch moet, dan niet zó dicht bij Deventer en omgeving. Onze gezondheid staat op het spel, het woongenot wordt aangetast en de prachtige nabijgelegen natuur krijgt een metamorfose waar niemand gelukkig van wordt! Klik hier en teken nu de petitie! Al meer dan 1.800 buurtbewoners gingen je voor en delen onze visie:

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren, waardoor DeventerWint!

✅Donatie

Met de inzet van velen en in onze vrije tijd maken wij ons sterk tegen de voorgenomen komst van de windturbines. Sommige zaken zijn echter niet realiseerbaar zonder financiële middelen.  Om toch enige slagkracht te hebben en snel in beweging te kunnen komen op dit gebied, is een vooraf aangelegd ‘potje’ onmisbaar. Dit zal bijvoorbeeld worden ingezet voor acties en juridische bijstand. Om te voorkomen dat we bij elke actie opnieuw bij iedereen aan moeten kloppen, vragen we jullie een duit in dit zakje te doen. Klik hier als ook jij een financieel steentje wil bijdragen.

DeventerWint op tv bij Pointer

Op 31 mei jl. was DeventerWint te zien in het tv-programma Pointer. Het thema van deze uitzending was participatie, of eigenlijk, het gebrek aan participatie en welke gevolgen dat heeft voor burgers en overheid. Of zoals Pointer het noemt:
Energieregio’s zijn druk met het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar veel burgers willen geen windmolen in hun ‘achtertuin’. Zoals veel inwoners in Deventer. Op minder dan 500 meter van hun woonwijk ziet de gemeente mogelijkheden voor windturbines. De bewoners voelen zich niet betrokken bij het proces en maken zich zorgen. In Nederweert zijn inwoners juist blij met het – door een energiecoöperatie van burgers – ontwikkeld windpark. Het biedt nieuwe kansen, verbondenheid en een extra zakcentje. Hebben gemeenten het windmolenverzet vooral aan zichzelf te wijten door burgers onvoldoende te betrekken? En biedt lokaal eigendom uitkomst?

Uitzending gemist? Bekijk hier de aflevering waarin Pointer op bezoek is in Colmschate-Zuid.

Prijswinnaars bekend van de kleurplaat wedstrijd

27 maart 2021 – Met het uitdelen van 5.000 kleurplaten, waarop kinderen, bevers en egels die wegrennen voor windmolens, hebben wij onze bezwaren tegen de komst van windturbines dicht bij de wijken in Deventer in willen laten kleuren. Met deze ludieke actie hebben we aandacht gevraagd voor de negatieve impact van de molens op de toekomst van kinderen. Hier is door de kinderen uit de wijk met héél véél kleur gehoor aangegeven, en hoe! Op 27 maart hebben de juryleden Nathalie Kloosterboer van MariaHoeve Oxe en Benno Leussink van Primera Colmschate met veel zorg en oog voor de kleurrijke details de prijswinnaars uitgezocht!

En de winnaars zijn:

 • in de categorie 1 – 4 jaar: [1] Sylvijn [2] Neva [3] Noud
 • in de categorie 5 – 7 jaar: [1] Fleur [2] Finn en Liv [3] Vera
 • in de categorie 8 – 10 jaar: [1] Veere [2] Medi [3] Sem
 • in de categorie 11 – 110 jaar: [1] Floor [2] Monique [3] Jelle

Alle prijswinnaars hebben een gezamenlijke middag – na 20 april – op de educatieboerderij MariaHoeve in Oxe gewonnen. Samen met de roodbonte koeien, kalfjes, kippen en scharrelvarkens alles ontdekken over het boerenleven, de dieren, de natuur en waar ons voedsel vandaan komt. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten zullen 100 ingekleurde kleurplaten, samen met de petitie, door DeventerWint aangeboden worden aan burgemeester Ron König.

Nieuws

 • Nieuwsbrief week 37 >>
  Met deze week onder andere:Ed bedankt, DeventerWint strategiesessie en Kleurplatenactie-update
 • Nieuwsbrief week 21 >>
  Met deze week onder andere:Inspraakavond windverkenning, 31 mei DeventerWint op tv bij Pointer, informatie over de expertsessie en nog veel meer!
 • Nieuwsbrief week 19 >>
  Met deze week onder andere: flyeractie op winkelcentrum Colmschate met BeverBert, de petitie gaat richting de 2.000 handtekeningen, opname van Pointer (binnenkort op TV!) en nog veel meer!
 • Nieuwsbrief week 20 >>
  Met deze week o.a.: Pinkster Protest Picknick, de inspraak bij de Gemeente, de expertsessie en nog veel meer!
 • nieuwsbrief week 18 >>
  Lees nu de nieuwsbrief #18, met deze week onder andere:de protest picknick op 2e Pinksterdag, de raamposter ‘Wieken uit wijken’, DeventerWint op tv bij het programma Pointer en meer!
 • Lees nu de nieuwsbrief van week 17 >>
  Met deze week: de protest picknick op 2e Pinksterdag, maak gebruik van jouw recht tot inspraak, samen sterk met BVB, de Bannink, Dorpsraad Epse en Joppe en meer.

Bekijk alle nieuwsberichten >>

Wieken uit wijken

Heb jij ‘m al gezien?

De slogan WIEKEN UIT WIJKEN is een pakkende uiting van hetgeen DeventerWint wil bereiken. Je vindt deze banner aan de Somervaart op een prachtige zichtlocatie met als doel nóg meer naamsbekendheid te creëren.

Binnenkort komen op meer plekken in en rond Colmschate-Zuid deze banners te hangen.

Visualisaties

Onderstaande visualisatie geeft een beeld van de slagschaduw. Niet alleen storend en irritant maar ook ziekmakend. Door de voorgenomen plaatsing aan de zuidkant van Deventer zal de impact door de opkomende zon gigantisch zijn. Voor meer informatie en achtergrond over de totstandkoming van bovenstaande visualisatie, klik hier.

Met behulp van deze en andere visualisaties krijg je een beeld van hetgeen de wijk te wachten staat. Ons woongenot, de gezondheid en leefgebieden worden dermate aangetast dat de bewoners de handen ineen slaan en een tegengeluid laten horen. Wij streven naar participatie met als doel, maatschappelijk draagvlak te creëren voor alle betrokken partijen. Klik hier voor meer visualisaties én de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.